În concordanţă cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (modificată și completată prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 și prin Decizia ANSPDCP nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ).

        NORD NATURAL are obligația de a administra, în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării produselor comandate, a informării prin intermediul campaniilor de newsletter referitor la noutățile NORD NATURAL (oferte comerciale, situația contului de utilizator sau evenimente organizate).

         ÎnConform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificarile și completările ulterioare.

         ÎnNORD NATURAL are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică, numai pentru scopurile specificate mai jos:


PRINCIPII DE PRELUCRARE:

 • Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime, iar acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile dumneavoastră. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate și astfel se asigură un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal și, de asemenea, în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.
 • NORD NATURAL nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa de e-mail pe website-ul www.nordnatural.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încalcărea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

NORD NATURAL păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului www.nordnatural.ro, conform cerințelor Regulamentului European 2016/679.


Categoriile de date personale prelucrate de către NORD NATURAL sunt:

 • Pentru persoane fizice: numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de livrare (domiciliu sau birou) și numărul de telefon.
 • Pentru persoane juridice: adresa de livrare și CUI (în vederea întocmirii facturi fiscale);

Refuzul dumneavoastră de a transmite aceste date determină anularea comenzii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai dumneavoastră.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc si să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la la adresa de e-mail nordnaturalhub@gmail.com.


Colaboratori terţi

Pentru a putea furniza către dumneavoastră produsele şi serviciile prezentate pe site, colaborăm cu mai mulţi parteneri terţi şi transmitem către aceştia datele dumneavoastră personale:

 • Cargus SA: furnizor de servicii de curierat;
 • FEA Contabilitate SRL: furnizor servicii de contabilitate;
 • Banca Transilvania SA: furnizor servicii bancare;
 • Fundaţia Openfields: proprietar unic Nord Natural Hub;
 • The Rocket Science Group LLC („MailChimp”): furnizor de servicii de transmitere a newsletter-ului.

Partenerii terți păstrează datele dumneavoastră în condiţii de securitate în conformitate cu prevederile Regulamentului.


Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, de către dumneavoastră, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aflate în posesia NORD NATURAL;
 • Dreptul de a solicita echipei NORD NATURAL să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • Dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare NORD NATURAL;
 • Dreptul de a solicita echipei NORD NATURAL să vă furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;
 • Dreptul de restricționare a prelucrării – în cazul unui litigi cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal